Aammii | Product Details

Sukku Malli Coffee 100gm

சுக்கு மல்லி காபி 100gm

Availability: In stock Rs. 100

Bar Code: S-037

Add to Wishlist

  • SHARE ON:

சேர்க்கப்பட்டுள்ள கலவைகள் மல்லி, ஏலக்காய், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், சித்தரத்தை.