Aammii | Product Details

Aloe Jam - 250gm

கற்றாழை ஜாம்- 250gm

Availability: In stock Rs. 140

Bar Code: G-550

Add to Wishlist

  • SHARE ON:

இது பாக்டீரியா எதிர்ப்பு முகவராக செயல்படுவதால் செரிமான பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் என்பதால் இது வெவ்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.