Aammii | Product Details

Pepper Powder - 100gm

குறுமிளகு பொடி - 100gm

Availability: In stock Rs. 85

Bar Code: G-508

Add to Wishlist

  • SHARE ON:

மிளகு உணவின் சுவையை மேம்படுத்துவது மற்றும் செரிமானத்தை சீராக்குவது மட்டுமின்றி, பசியின்மையை சரிசெய்யும் உதவுகிறது. குறுமிளகு உள்ள ஆன்டி-பாக்டீரியல் பண்புகள், சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சனையில் இருந்து விடுவிக்கும்.