Aammii | Product Details

Puli - 500gm

புளி -500gm

Availability: In stock Rs. 115

Bar Code: G-493

Add to Wishlist

  • SHARE ON:

பயன்கள்: வைட்டமின் சி சத்து கொண்ட புளியானது நோய் நீக்கியாக விளங்குகிறது. புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது. மலச்சிக்கலை போக்குகிறது.