Aammii | Product Details

Fenugreek Seed - 250gm

வெந்தயம் - 250gm

Availability: In stock Rs. 49

Bar Code: G-475

Add to Wishlist

  • SHARE ON:

வெந்தயம் பசியை அடக்கி, முழுமையின் உணர்வுகளை அதிகரிக்கக்கூடும், இது அதிகப்படியான உணவைக் குறைக்கவும் எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். நீரிழிவு நோயைக் குறைக்கும். இதயம் மற்றும் இரத்த அழுத்த நிலைகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும்.